Fri frakt inom Sverige
Fri frakt inom Sverige

VÅR FILOSOFI

Det enda vi kan säkerställa i livet är att allt förändras hela tiden; en rörelse av kontinuerlig
och evig förändring.
Precis som det lilla fröet går igenom många faser innan det blommar ut till en vacker ros, är
också våra liv fulla av resor som transformerar oss från insidan och ut. Men om vi inte
accepterar nuet, kommer vi kanske aldrig att finna vårt sanna öde eller upptäcka all den
potential och storhet som finns inom oss. Istället för att acceptera livets flöde, gör vi ofta
motstånd vilket kan leda till stress och ångest, och känslor av tomhet eller frustration.
Om någon skulle erbjuda oss en biljett till en helt fantastisk resa, skulle de flesta av oss tacka
ja utan att fundera. Trots detta, glömmer vi ofta att vi redan håller denna biljett i våra
händer; en biljett till mängder av enastående resor – inom oss själva, i naturen, och med
andra.
bSakas filosofi är att påminna om detta, och att inspirera till ett liv i medveten närvaro som
kan skapa balans i våra liv.